bökkenő

                                                  

összetett szó. amikor legközelebb a "bökkenő" kifejezést használod, jussanak eszedbe az alábbiak:

bökke

főnév

1. átvitt értelemben: egy személy vagy tárgy, amely különleges, egyedi, vagy érdekes jellemzőkkel bír. gyakran használják a meglepetés, az érdeklődés vagy az elismerés kifejezésére. példa: "ez a könyv igazi bökke, tele van izgalmas történetekkel."

2. beszélt nyelvben: egy meghatározatlan, néha bizarr vagy szokatlan tárgy vagy jelenség megnevezése. használata gyakran humoros vagy ironikus kontextusban történik. példa: "nézd meg ezt a bökke dolgot a kirakatban!"

3. köznyelvben: valami meghökkentő, szokatlan vagy váratlan. gyakran utalhat egy olyan eseményre vagy helyzetre, ami eltér a megszokottól. példa: "a tegnapi esemény igazi bökke volt, senki sem számított rá."

ez a szó játékos, sokrétű kifejezés, amely különböző kontextusokban és hangnemekben használható, a kíváncsiságtól a csodálaton át a meglepetésig.főnév

biológiai meghatározás: az emberi fajnak az a tagja, aki rendelkezik a női nemi jellegekkel, mint a petefészkekkel, és általában xx kromoszómákkal. a reprodukciós szerepük a petesejtek termelése és a gyermek kihordása.

társadalmi és kulturális szerep: a társadalom által formált identitás és szerepek szempontjából a nő az a személy, aki a társadalom által hagyományosan nőknek tulajdonított szerepeket, tevékenységeket és viselkedési mintákat követi. ez a kategória idővel és kultúránként változó.

személyes identitás: egyénileg azonosított és érzékelt nemi identitás, amely nem feltétlenül egyezik meg a biológiai nemi jellemzőkkel. ebben az értelemben a női identitás összetett, szubjektív és változó lehet.

társadalmi jelentőség: a nők szerepe a társadalomban jelentős és sokrétű, beleértve az anyaságot, a munkaerőpiaci szerepvállalást, a kulturális és társadalmi hagyományok ápolását, valamint aktív részvételt a közéletben.

ez a szó tehát nem csupán biológiai vagy anatómiai jellemzőkre utal, hanem egy sokdimenziós fogalom, amely magában foglalja a társadalmi, kulturális, személyes és identitási aspektusokat is.