sarki róka

                                                  

[kep /g/sarki-roka.jpg] [kep /g/068.jpg]